image_pdfimage_print

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR) znamená dobrovolný závazek chovat se odpovědně k prostředí a regionu, v němž společnost podniká. Akciová společnost Teplárna České Budějovice svým přístupem uvádí tuto teorii v praxi.

Společenská odpovědnost se stává důležitou součástí chování a vyžaduje odpovědnost při ekonomických, obchodních a strategických rozhodnutích, což přináší konkurenční výhodu v dobré pověsti a získání důvěry zákazníků. V teplárně proto považujeme CSR za jeden z klíčových faktorů dlouhodobého úspěchu.

Zaměstnanci

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR) znamená dobrovolný závazek chovat se odpovědně k prostředí a regionu, v němž společnost podniká. Akciová společnost Teplárna České Budějovice svým přístupem uvádí tuto teorii v praxi.

Společenská odpovědnost se stává důležitou součástí chování a vyžaduje odpovědnost při ekonomických, obchodních a strategických rozhodnutích, což přináší konkurenční výhodu v dobré pověsti a získání důvěry zákazníků. V teplárně proto považujeme CSR za jeden z klíčových faktorů dlouhodobého úspěchu.

Zákazníci

„Bezpečné dodávky za stabilní ceny“

Základní strategií teplárny je poskytovat svým zákazníkům dlouhodobé, spolehlivé a bezpečné dodávky tepelné a elektrické energie za stabilní ceny s pestrou paletou služeb v duchu firemního sloganu Čisté teplo bez starostí.

Charita a sponzoring

„Jsme součástí města“

Charita a sponzoring tvoří nedílnou součást aktivit teplárny na území města České Budějovice.

Podporu směřujeme do sociální oblasti, kultury, sportu, technického vzdělávání, práce s dětmi a mládeží a rozvoje občanské společnosti, dále do oblasti ochrany zdraví a životního prostředí. Sponzorské aktivity se zaměřují také na podporu profesionálního sportu.

Trvale udržitelný zdroj

„Myslíme na budoucnost“

Zavádíme nové postupy a technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Hledáme možnosti úspor ve všech činnostech a posilujeme bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci. Dlouhodobě přitom uplatňujeme odpovědné a etické chování k sobě navzájem i vůči svému okolí.

Představenstvo společnosti
Teplárna České Budějovice, a.s.