image_pdfimage_print

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
spravceou@teplarna-cb.cz
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Kubíčková Bauerová

Přijetí požadavku subjektu údajů

Žádosti můžete podávat následujícími způsoby:

  • E-mailem
  • Dopisem – písemně na adresu společnosti: Novohradská 32, 370 01 České Budějovice

Plnění práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Každá osoba má právo získat od naší společnosti informaci, zda a jaké osobní údaje o subjektu údajů máme, včetně práva získat jejich kopii.

Plnění práva subjektu údajů na opravu

Máte právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů – naší povinností správce je bez zbytečného odkladu osobní údaje opravit.

Plnění práva subjektu údajů na výmaz („být zapomenut“)

Plnění práva na výmaz není možné, pokud je zpracování nezbytné, pro:

  • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
  • subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Žádost o smazání konkrétního osobního údaje

Žádost o výmaz můžete podat na konkrétní osobní údaj (např. e-mailové adresy).

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo předat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsme získali od Vás. Tyto údaje budou bezpečným způsobem předány přímo Vám nebo na Vaši žádost jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Z důvodu své konkrétní situace můžete uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Časté otázky k GDPR