image_pdfimage_print

Dokument Strategie pro zelené město v letech 2020 – 2048

Teplárna České Budějovice v roce 2020 dokončila dlouhodobou podnikatelskou koncepci s názvem Strategie pro zelené město v letech 2020 – 2048.

Cílem dokumentu je další ekologizace provozů, diverzifikace palivového mixu a postupné nahrazení hnědého uhlí místně dostupnými obnovitelnými zdroji energie. A to před oficiálními evropskými termíny.

Strategie pro zelené město navazuje na dokument z roku 2017

Nový dokument rozvíjí předchozí Strategii 2040 z roku 2017, zahrnující vize a podnikatelské cíle městské společnosti. Aktualizaci si vyžádal překotný vývoj zejména legislativy, obchodních příležitostí a hrozeb na trhu, což v důsledku ovlivnilo i konečný časový harmonogram.

Horkovodní přivaděč z JE Temelín

První důležitý krok z této Strategie se již realizuje, a to horkovodní přivaděč z Jaderné elektrárny Temelín. Bude se jednat o bezemisní zdroj pro zhruba třetinu potřeby města.

Retrofit kotle K12 a ZEVO Vráto

Další krok zahrnuje retrofit kotle K12, v němž se bude místo uhlí spalovat biomasa, hlavně dřevní štěpka, patřící mezi obnovitelné zdroje energie. Dalším klíčovým projektem je zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). Nový zdroj pokryje asi třetinu tepelné potřeby, což umožní v areálu na Novohradské v letech 2028/29 odstavit poslední uhelný kotel K11. Více než stoletá éra spalování uhlí nejprve v městské elektrárně, založené roku 1907 a později přebudovanou na teplárnu, tak definitivně skončí.

Cíle EU budou splněny ještě před oficiálními termíny

Během deseti let tak českobudějovická teplárna bude provozovat pouze nízkoemisní zdroje, vyrábějící čisté energie. Splní tak cíle Evropské unie, která chce do roku 2030 snížit oproti roku 1990 emise skleníkových plynů o 55 procent, jak v polovině prosince 2020 vyhlásili její lídři.

Strategie pro zelené město představuje komplexní plán, který detailně mapuje stav tradiční kogenerační výroby tepla a elektřiny a její potenciál k transformaci na komunitní, nízkoemisní zdroj. Ten by využíval místní obnovitelné zdroje energie a provozoval sdílenou energetickou infrastrukturu. Půjde tedy o její zásadní příspěvek k čistému ovzduší ve městě a okolí.