Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat

Teplárna České Budějovice a.s. » O společnosti » Etický kodex

Etický kodex

pátek, 21. října 2011

 

 

Etický kodex společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Teplárna České Budějovice vytváří rovné férové prostředí

Preambule

Náš dlouhodobý úspěch závisí na dobrém jméně společnosti, na trvalém vytváření dobrých vztahů se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, orgány státní správy a ostatními zainteresovanými stranami. Chceme naši existenci budovat na férovosti, respektu a odpovědnosti.

Jako výraz své morální bezúhonnosti přijímáme tento Etický kodex a dobrovolně se zavazujeme řídit následujícími pravidly:

 

Pravidlo 1 / Respekt k právu

Zaměstnanec společnosti je vždy při výkonu své činnosti povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, postupovat s odbornou péčí a jednat v souladu se zásadami řádného hospodáře, poctivého obchodního styku a dobrých mravů.

Pravidlo 2 / Ochrana zdraví

Součástí profesionality a vysoké kvality práce je ochrana zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci. Úcta k vlastnímu zdraví patří mezi klíčové hodnoty.

Pravidlo 3 / Poctivost a čestnost

Součástí práce je transparentnost všech kroků, regulérní a čestná komunikace. Poctivost a čestnost nejsou prázdné pojmy, a proto dodržujeme zásady etického podnikání, závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům. Rozhodujeme nestranně, pečlivě a profesionálně.

Pravidlo 4 / Respekt k zákazníkům

K zákazníkům se chováme tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi. Poskytujeme jim služby kvalifikované, poctivé, profesionální.

Pravidlo 5 / Respekt k dodavatelům

Dbáme zásad podnikatelské etiky a jednáme tak, abychom nezneužívali svého postavení na trhu. Ctíme zásady čestné a poctivé konkurence.

Pravidlo 6 / Respekt k zaměstnancům

Motivovaní zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co společnost má. Pomáhají jí budovat její hodnoty, překonávat překážky, stojí za každým úspěchem, jehož pilířem je týmová práce.

Pravidlo 7 / Respekt ke společnosti

Stejné hodnoty jako navenek uplatňujeme i uvnitř společnosti. Znamená to vždy hájit zájmy společnosti, být loajální a vyvarovat se činnostem, které by ji jakkoliv ohrožovaly a poškozovaly.

Zaměstnanci společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. přijímají Etický kodex jako morální závazek, upravující jejich postoje, chování a jednání vůči zaměstnavateli, spolupracovníkům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti. Každý zaměstnanec je povinen se s kodexem seznámit, ztotožnit a jeho principy prosazovat.

 

Představenstvo společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s.

 

 

V Českých Budějovicích, dne 1.4.2015

 

Naposledy upraveno 17.4.2015, 09:03

 
 

Přihlášení

 
 
 
Přihlásit se
 

Hlášení poruch

Hlášení poruch - nonstop

tel.: +420 389 003 222
mob.: +420 729 903 222
e-mail: dispecink@teplarna-cb.cz
 
Nahlásit poruchu
 
 

19.7.2019

Nejsou hlášeny žádné poruchy
 
Historie poruch